Geothermie

Geothermie is een synoniem voor aardwarmte. Het gebruik van aardwarmte biedt veel mogelijkheden vanwege zijn onafhankelijkheid, klimatologische omstandigheden, zijn lokale aanwezigheid en milieuvriendelijkheid. Geothermie bestaat erin de energie die aanwezig is in de bodem of in de bovenste grondwaterlagen op te nemen via een warmtepomp en zo over te brengen naar een woning.
Deze techniek combineert energetische, economische en ecologische voordelen voor de verwarming en de productie van warm tapwater.

Nieuws

1 JUNI 2012

De nieuwe website van GeoTecboringen staat online!

Wie zijn wij?

Geotec boringen bvba is een jong dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in winning van aardwarmte door het toepassen van verschillende geothermische technieken...

GeoTec © 2012 •
Log in form