GeoKoax aardwarmtesonde

De geothermische sonde geoKOAX is een nieuw ontwikkeld product met hoog rendement. Deze sonde wordt voor een optimale aardwarmtewinning verticaal in de bodem aangebracht. Aardwarmte wordt op een gelijkmatige onttrokken uit de bodem en zorgt zo voor voeding voor de warmtepomp.
Voordelen van de geoKOAX:

  • Effectieve energieopname dankzij grote warmtewisseloppervlakken en het grote volume
  • Voordelige serieschakeling
  • Ventilatie- en revisiesysteem
  • Geringe boordiepte: 15 - 30 meter
  • Warmte wordt optimaal opgenomen doordat de warmtedragende vloeistof langer in de sonde blijft
  • Hoge rendementswaarden mogelijk in gebieden met beperkte boordiepte
  • Klein boorrisico waardoor foutieve boringen bijna uitgesloten zijn
  • Optimale energie - uitwisseling mogelijk tussen de aarde en warmtedragende vloeistof dankzij de werveltechniek in de geoKOAX - sonde
GeoTec © 2012