Geothermische systemen

Dubbele U - aardwarmtesonde

Dit verticaal systeem is een zeer effectieve methode om aardwarmte uit de bodem te onttrekken. De bodemtemperaturen zijn vanaf 15 à 20 meter immers min of meer constant. Deze verticale sondes bestaan uit een dubbele U-sonde uit PE100, die in een boorgat wordt geplaatst. Dit boorgat...

GeoKoax aardwarmtesonde

De geothermische sonde geoKOAX is een nieuw ontwikkeld product met hoog rendement. Deze sonde wordt voor een optimale aardwarmtewinning verticaal in de bodem aangebracht. Aardwarmte wordt op een gelijkmatige onttrokken uit de bodem en zorgt zo voor voeding voor de warmtepomp...

Helix PE-Xa aardwisselaar

De Helix PE-Xa is ideaal voor zowel nieuwbouw, met name in lage energie woningen, alsook bij renovatie. Dit systeem is aan te raden wanneer er slechts een kleine grondoppervlakte beschikbaar is of wanneer een sondeboring ( bijvoorbeeld vanwege voorschriften betreffende waterwinning of geologische...

Geo - energy registers

Dit systeem bestaat uit horizontaal geplaatste kunststof registers. De kunststof buizen die hiervoor gebruikt worden zijn hoog belastbaar. Deze registers worden gekoppeld aan een registerstation in een kollektorput. De plaatsing gebeurd op een diepte van 2 m. Dit systeem is aan te raden wanneer er slechts een kleine...

Horizontale grondwisselaar

Dit systeem bestaat uit een netwerk van PE lussen, een captatienet dat op geringe diepte van 1,20 meter of meer in de bodem wordt ingegraven. Op kleinere diepte is de temperatuur van de bodem te sterk afhankelijk van de buitentemperatuur. In de winter, bij de hoogste warmtevraag zal de brontemperatuur bijgevolg laag zijn. De regeneratie...

Boortechnieken

Roterend spoelboren

Dit is een boortechniek die veel gebruikt word bij het maken van boorgaten voor verticale aardwisselaars. Hier boren we met een boorbeitel die door een boorstang wordt rondgedraaid. De beitel woelt de grond los. Met behulp van een boorspoeling die naar de bodem van het boorgat word gepompt spoelen we het losgemaakte boorgruis bij de beitel weg en wordt het omhoog gevoerd. Hierbij maken we gebruik van een holle boorstang waar de boorvloeistof doorheen stroomt. Door de annulaire ruimte tussen de boorstang en het boorgatwand stroomt de boorspoeling met het gruis terug naar boven. Her mengsel van boorspoeling en boorgruis worden gescheiden in een bezinkbak of spoelvijver.

Roterend zuigboren

Deze boortechniek is bijna identiek aan het spoelboren. Het verschil is echter dat hier de boorspoeling door de annulaire ruimte van het boorgat naar de bodem van het boorgat stroomt.
Met behulp van een zelf aanzuigende pomp zal het losgemaakte boorgruis door de boorbuis omhoog worden gezogen. De boorspoeling en boorgruis worden gescheiden in een bezinkbak.
Vervolgens zal de boorspoeling terug in het boorgat stromen.

GeoTec © 2012