Ontwerp Bronsysteem

Bij bronvelden voor grote vermogens (>30 kW), bij complexe systemen of gebieden met bepaalde risico’s raden wij een uitgebreide boorgatstudie aan.
Bij deze studie gebruiken wij software die een simulatie maakt van elke boorgatwisselaar onderhevig aan onttrekking van aardwarmte en regeneratie over een werkingsperiode van 50 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de geologische en hydrologische kenmerken en de aard van de bodem.
Indien er onvoldoende gegevens zijn van de bodemopbouw zal een proefboring noodzakelijk zijn.

GeoTec © 2012