Uitvoering

Verticale boringen

De boormeester wordt steeds bijgestaan door zijn assistent, deze krijgt intern een opleiding en moet de nodige attesten behalen. Tijdens het uitvoeren van de boring worden er grondmonsters genomen, die vervolgens geanalyseerd worden. Op deze manier kunnen we een extra controle uitvoeren van het vermogen dat de bron moet leveren. De resultaten worden opgeslagen in onze uitgebreide database. Met behulp van deze gegevens kunnen wij bij een volgende boring een specifiek en goed advies uitbrengen.

Horizontale werken

Onze eigen gekwalificeerde aansluitploeg verzekerd een perfecte montage en oplevering van het geothermisch systeem. Een correcte montage van het aardwarmtesysteem is zeer belangrijk, daarom beschikt deze ploeg over een volledig ingerichte bestelwagen met het meest moderne materiaal en een ruime voorraad aan hulpstukken in PE100 en brons.

Bij installaties met een klein vermogen (< 8kW) worden de aardwisselaars met horizontale PE100 kunststofleidingen aan elkaar verbonden volgens het Tichelmann principe. Dit is een zeer betrouwbare manier voor het koppelen van aardwisselaars waarbij op natuurlijke wijze de hydraulische balans en een gelijkmatige flow wordt gecreëerd. Een alternatief is het aansluiten van de aardwisselaars op een verdeler. Voor installaties vanaf 12kW werken wij het liefst met een verdeler in een kollektorput. Hier worden de aardwisselaars individueel op aangesloten.
De verdeler heeft de volgende voordelen:

  • Debieten zijn per aardwisselaar apart in te regelen, hierdoor bekom je een optimaal hydraulisch evenwicht .
  • Een slecht werkende bronput is uitgesloten.
  • Indien er een aardwarmteleiding beschadigd wordt, kan deze gemakkelijk uitgeschakeld en hersteld worden zonder de warmtepomp uit te schakelen.
  • Als er zich een probleem voordoet is dit snel en gemakkelijk op te zoeken.

Het volledige aardwarmtesysteem wordt gevuld met een water - monopropyleenglycol - mengsel.
Op deze manier is het geothermisch gedeelte beschermt tot -15°C.
Vooraleer we het systeem hiermee opvullen wordt de leidingen en de wisselaars eerst onderworpen aan druktesten en daarna schoongespoeld.

Na goedkeuring van de bevindingen wordt een afpers - en dichtheidsprotocol opgesteld.

Tenslotte wordt exact opgemeten waar de bronnen en leidingen gepositioneerd zijn. Hiervan ontvangt u achteraf een gedetailleerde autocad tekening.

De aardwarmteleidingen worden steeds voorzien van een markeringslint om graafschade te voorkomen.

Als de warmtepompinstallatie volledig voltooid is en klaar voor opstart, komen wij het bronzijdig gedeelte dat de installateur heeft aangesloten ontluchten en voeren wij een laatste drukcontrole uit.
Indien deze laatste fase door ons uitgevoerd mag worden, kunnen wij garant staan voor een goede werking van de bron.
De bouwheer krijgt een garantiecertificaat na deze laatste fase.

GeoTec © 2012