Werkwijze

Enorme energiebesparing en een hoog comfort zijn twee eigenschappen die bekomen kunnen worden als uw aardwarmtebron een perfecte werking heeft. Hiervoor dient een nauwkeurig ontwerp gemaakt te worden. Wanneer een aanvraag voor een geothermisch bronsysteem bij ons binnenkomt, bieden wij steeds de perfecte oplossing aan. Met de volgende punten moet er rekening worden gehouden:

Werkwijze nieuwbouw:

Onderstaande gegevens zijn nodig voor de calculatie:

 • Ligging van de bouwplaats
 • Warmteverliesberekening van de woning of gebouw
 • Geselecteerde warmtepomp (fabrikant en type)
 • Temperatuur van afgiftesysteem
 • Sanitair buffervat (inhoud)
 • Functie van het gebouw
 • Bijkomende toepassingen (zwembad)
 • Passieve koeling (regeneratie v/d bron)

Na de calculatie wordt er steeds een bezoek gebracht aan de opgegeven locatie. Hierbij worden de materialen berekend die nodig zijn om de aardwarmteleidingen binnen te brengen.

Werkwijze renovatie:

De werkwijze verschilt niet zoveel van de aanpak voor nieuwbouw.
Vooraleer wij de calculatie maken met de bekomen gegevens komen wij eerst de situatie ter plaatse bekijken en doen de nodige opmetingen.  Hiervoor wordt eerst een afspraak gemaakt.

Proefboring

GeoTec voert ook proefboringen uit wanneer:

 • Een project naar uitvoering bepaalde risico’s inhoud
 • Indien er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn van de boorlocatie
 • De beschikbare gegevens teveel verschillen van mekaar
 • Een nauwkeurige beschrijving van de bodemopbouw gewenst is
GeoTec © 2012